ZESPÓŁ

 

dr hab. Mikołaj Jasiński – kierownik

Adiunkt w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej Instytutu Socjologii UW. Specjalizuje się w teorii wyboru społecznego (teoria gier kooperacyjnych) i statystyce. W IS UW prowadzi zajęcia z tych dwóch dziedzin. Współzałożyciel Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia. Wykładowca na szkoleniach (MRR oraz IS UW) z dziedziny metodologii badań społecznych, w tym ewaluacji. Wykładowca w Podyplomowym Studium Ewaluacji Programów Społecznych w IS UW. Uczestniczył w licznych programach badawczych – zarówno naukowych, jak i komercyjnych. Autor publikacji i referatów m.in. na temat metodologii badań ilościowych, procesów decyzyjnych w zgromadzeniach politycznych, ewaluacji, zjawisk społecznych w środowisku szkolnym. Jest żonaty, ma czwórkę dzieci. Najważniejsza pasja to góry. Są zawsze piękne. Przepada za turystyką pieszą, choć ostatnio realizuje też swoje wielkie marzenie – wspinaczkę. Od 4 roku życia jeździ na nartach (chciałby spróbować ski-touru). Do pracy na ogół jeździ na rowerze.

mgr Albert Izdebski

Socjolog, absolwent Instytutu Socjologii UW. Zajmuje się problematyką nierówności społecznych. Główne zainteresowania dydaktyczne i badawcze to: społeczno-ekonomiczne i demograficzne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce. Uczestniczy w projektach badawczych PHARE oraz badaniach ewaluacyjnych poświęconych efektom reintegracji społecznej. W badaniach edukacyjnych koncentruje swoje zainteresowania na społecznych uwarunkowaniach procesu osiągnięć edukacyjnych i roli, jaką odgrywa organizacja systemu edukacji w kształtowaniu procesów selekcji i ich konsekwencji. Hobby: ichtiofauna – fazy życia i szlaki wędrówek ryb diadromicznych, w szczególności ryb katadromicznych.

dr Tomasz Zając

Adiunkt w Instytucie Socjologii UW. Z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia współpracuje od października 2008 r. Uczestniczy głównie w pracach związanych z badaniami ilościowymi. Przed rozpoczęciem współpracy z PEJK przez kilka lat zajmował się badaniami rynku. Zaczął od praktyk studenckich w Pentor S.A., następnie pracował w firmie IQS & Quant group – początkowo na stanowisku młodszego analityka, potem na stanowisku badacza. Obecnie zajmuje się analizą wartości prognostycznej wyników maturalnych. W wolnych chwilach uwielbia eksperymentować w kuchni.

dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin

Wykładowca w Zakładzie Socjologii Ogólnej  Instytutu Socjologii UW. Łączy zainteresowania metodologią badań społecznych i procesami transformacyjnymi w Europie Wschodniej, szczególnie na Ukrainie. Na Uniwersytecie prowadzi zajęcia ze statystyki i warsztaty analizy danych ilościowych. W latach 1999-2002 pracowała w Ośrodku Studiów Wschodnich jako specjalista ds. Ukrainy. Ma 20-letnie doświadczenie w badaniach społecznych. Jako niezależny badacz i metodolog, uczestniczyła w wielu projektach badawczych w Polsce i Europie Wschodniej, współpracując m.in. z administracją publiczną (ministerstwami, wojewódzkimi urzędami pracy) i organizacjami pozarządowymi (m.in. z Instytutem Spraw Publicznych,  Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej), a także z Instytutem Polskim w Kijowie. Współprojektowała i realizowała wiele jakościowych i ilościowych badań na Ukrainie, jest autorką raportów i artykułów dotyczących społeczeństwa ukraińskiego, m.in. w „Nowej Europie Wschodniej”. Hobbistycznie zajmuje się rysunkiem i grafiką komputerową, relaksuje się biegając i ćwicząc karate (tradycyjny styl Shorin-Ryu).

mgr Marek Bożykowski

Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie analizy ilościowej, losowania prób oraz konstruowania wskaźników. Brał udział w wielu projektach badawczych w tym Monitorowaniu Jakości Rządzenia oraz Monitorowaniu losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Naukowo zajmuje się teorią sprawiedliwości, zwłaszcza problemem podziału zbioru dóbr
niepodzielnych, teorią gier oraz teorią wyboru społecznego. W wolnych chwilach poświęca się poezji, pracy w teatrze i grom karcianym. Interesuje się też wierzeniami ludowymi i toksykologią.

Marta Chełminiak

Socjolog absolwent Wydziału Nauk Społecznych SGGW oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki i technologii informacyjnych. Interesuje się migracjami ludności w Europie, sytuacją mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, a także procesem kształtowania się ruchów narodowych. W wolnych chwilach rozwija swoje umiejętności z zakresu grafiki komputerowej. Marzy o założeniu hodowli psów rasowych. Od 4 lat jest członkiem Związku Kynologicznego w Polsce oraz właścicielką psa chihuahua.