ANKIETA DOKTORANCKA

 I edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety dla Doktorantów

Badanie zostało zrealizowane przy pomocy narzędzia informatycznego, które wykorzystano do prowadzenia wśród studentów Ogólnouniwersyteckich Ankiet Oceniających Jakość Kształceni.

W badaniu zostały uwzględnione następujące obszary badawcze:

  • Oferta dydaktyczna dla doktorantów dydaktyka,
  • Aktywność dydaktyczna doktorantów,
  • Rozwój naukowy doktorantów,
  • Pozycja doktorantów na uczelni,
  • Sytuacja bytowa doktorantów,
  • Wsparcie działalności doktorantów ze strony uczelni,
  • Przestrzeganie praw człowieka.

Badanie realizowane było od 6 czerwca do 31 lipca 2011 roku. Wiadomości zawierające link do badania zostały wysłane do 2292 osób. W badaniu wzięło udział 576 doktorantów.

Raport z I edycji do pobrania tutaj.