PROJEKTY

 

Pracownia Ewaluacji Jakości kształcenia realizuje badania przede wszystkim związane z jakością kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Przedmiotem prowadzonych badań są opinie studentów na temat warunków kształcenia oraz jakości prowadzonych zajęć, w tym także oceny wykładowców. Badania te mają charakter cykliczny.

Dodatkowo Pracownia zajmuje się także śledzeniem losów absolwentów zgodnie z nowymi wymogami prawnymi, a także gromadzi opinie pracowników na temat warunków pracy na Uniwersytecie Warszawskim.