DO POBRANIA

Prezentowane Państwu raporty z badań realizowanych przez PEJK, nie pozwalają na pełną charakterystykę funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego.  Celem naszych badań nie jest odzwierciedlenie pełnego przekroju postaw i opinii społeczności UW. Badania Pracowni mają przede wszystkim dostarczyć władzom, jednostkom naszej uczelni i członkom społeczności akademickiej podstaw do podejmowania właściwych decyzji poprawiających jakość kształcenia na UW. Dlatego ustalając obszary badawcze i przygotowując raporty uwagę skupiamy przede wszystkim na zagadnieniach trudnych, które mogą stanowić źródło potencjalnych bądź już sygnalizowanych wcześniej problemów.

W każdej społeczności, szczególnie tak dużej jak 60-tysięczna społeczność studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego występują rozmaite problemy. Zadaniem PEJK jest wspieranie tej społeczności w wyszukiwaniu tych problemów i wskazywaniu możliwych do podjęcia działań naprawczych. Dzięki istnieniu na UW systemu doskonalenia jakości kształcenia na podstawie naszych raportów przygotowywane są rekomendacje działań, które podejmują władze UW i jednostek naszej uczelni. W kolejnych badaniach staramy się ustalić jakie skutki przyniosły podjęte decyzje. Zawęża to rzecz jasna pole działań badawczych Pracowni. Jednak każdorazowe pogłębione studium wszystkich aspektów funkcjonowania UW, skądinąd fascynujące naukowo, uniemożliwiłoby nam realizację przedstawionych zadań naszego zespołu.

Dlatego zwracamy Państwa uwagę na fakt, że na podstawie raportów przygotowywanych przez PEJK nie należy budować całościowego i pełnego obrazu funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego.

Raport Studium karier absolwentów UW

Raporty z Ogólnouniwersyteckich Badań Oceniających Jakość Kształcenia UW

Raporty z Badań Jakości Kształcenia

Raporty i prezentacje Analiz Rekrutacyjnych

Badanie losów absolwentów (szczegółowe opisy projektów)

Inne raporty

 Formularze