NASZE PREZENTACJE

 • W dniu 4 listopada 2015 r., podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Wydział Filozofii i Socjologii UW pn. „Metody i idee” odbywającej się w dniach 3-4 listopada 2015 r. w Warszawie Mikołaj Jasiński wygłosił referat pt. „Badania losów absolwentów z wykorzystaniem danych administracyjnych. Nowe podejścia, sprawdzona metodologia”
 • W dniu 20 października 2015 r., podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych pn. „Badania dla edukacji” odbywającej się w dniach 19-20 października 2015 r. w Warszawie, w ramach panelu Edukacja a spójność społeczna przedstawiciele PEJK: Mikołaj Jasiński i Tomasz Zając, wygłosili referat pt. „Monitorowanie losów absolwentów szkół wyższych. Projekty – wyniki – perspektywy”
 • W dniach 8-9 października 2015 r. przedstawiciele PEJK: Mikołaj Jasiński i Joanna Konieczna-Sałamatin, podczas warsztatu organizowanego przez Wydział Artes Liberales UW dla przedstawicieli rektorów uczelni ukraińskich pt. „Інноваційний університет та лідерство” („Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”) przeprowadzili dwudniowe szkolenie pt. „Projakościowe badania studentów i absolwentów”.
 • W dniach 1-2 października 2015 r. przedstawiciele PEJK: Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając i Marek Bożykowski, uczestniczyli w charakterze ekspertów w konferencji pt. „Graduate tracking: prospects and applications” zorganizowanej w Wilnie przez litewski Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA).
 • W dniu 29 września 2015 r. przedstawiciele PEJK: Mikołaj Jasiński i Marek Bożykowski, przedstawili na organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju IX Konferencji Ewaluacyjnej referat pt. „Potencjał danych administracyjnych w badaniach losów absolwentów”.
 • W dniu 3 września 2015 r. przedstawiciele PEJK: Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając i Marek Bożykowski, przedstawili na organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Peer Learning Seminar „Tracking graduates’ career paths” referat pt. „Graduate tracking at national level in Poland: methodological, organisational and legal aspects”.
 • W dniu 26 sierpnia 2015 r., podczas międzynarodowej konferencji pn. 12th Conference of the European Sociological Association odbywającej się w dniach 25-28 sierpnia 2015 r. w Pradze, przedstawiciele PEJK wygłosili dwa referaty:
  • referat Marka Bożykowskiego, Mikołaja Jasińskiego i Tomasza Zająca pt. „Same same but different. How graduates from the same major at different universities end up on different positions on the job market?”
  • referat Agaty Komendant-Brodowskiej i Tomasza Zająca pt. „Dropout or walkout? Analysis of the dropout phenomenon from the rational choice theory perspective – example of University of Warsaw”
 • W dniu 21 maja 2015 roku, podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego pt. „EWALUACJA W EDUKACJI – doświadczenia i perspektywy” Mikołaj Jasiński wziął udział w panelu i wygłosił referat pt. „System Ewaluacji Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim przykład rozwoju kultury ewaluacyjnej na uczelni”
 • W dniu 17 lutego 2014 roku odbyła się ogólnopolska konferencja przygotowana przez PEJK. Zaprezentowano wyniki badania „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. W spotkaniu udział wzięły m.in. władze UW, przedstawiciele MNiSW oraz reprezentanci najważniejszych polskich uczelni.