MONITORING EKONOMICZNYCH LOSÓW ABSOLWENTÓW – 2 EDYCJA

PEJK wspólnie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji pracuje nad doskonaleniem Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. 30 czerwca 2017 roku została udostępniona jego 2 edycja – system został uzupełniony o dane dotyczące absolwentów rocznika 2015.

Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA) opracowali naukowcy z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW. Rozwiązania wykorzystane przy tworzeniu systemu czerpały z doświadczeń zebranych podczas realizacji trzech projektów przeprowadzonych we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE). Jest to narzędzie, które umożliwia śledzenie ekonomicznych losów absolwentów wszystkich polskich szkół wyższych. Głównym źródłem informacji są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł – systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zachęcamy do zapoznania się z tym serwisem.

www.ela.nauka.gov.pl