STUDENCKIE ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia od lat zarządza systemem studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Celem tego przedsięwzięcia jest ewaluacja  zajęć dydaktycznych prowadzonych na UW. W roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym:

zbadano 3 174 grupy zajęciowe;

wypełniono 46 362 ankiety;

response rate w przeciętnej grupie zajęciowej: 72%.