RAPORT O STUDIACH DOKTORANCKICH NA UW

Przekazaliśmy władzom rektorskim raport dotyczący studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Raport ten powstał na podstawie analizy danych zastanych (wtórnych), uzupełnionych wywiadami z pracownikami sekretariatów studiów doktoranckich jednostek prowadzących studia oraz wywiadami z doktorantami. Wykorzystano m.in. informacje z rejestrów uczelnianych, przeanalizowano informacje o programach studiach doktoranckich. W raporcie wykorzystano także dane badań ankietowych prowadzonych przez PEJK wśród doktorantów w ubiegłych latach. Studia doktoranckie prowadzone są przez wszystkie wydziały uniwersytetu, choć nie przez wszystkie jednostki dydaktyczne. Zgodnie z danymi zawartymi w systemie USOS, w roku akademickim 2014/2015 aktywnych było 38 programów stacjonarnych studiów doktoranckich i 7 programów studiów niestacjonarnych.