OGÓLNOUNIWERSYTECKA ANKIETA oceniająca jakość kształcenia

Zakończyliśmy opracowanie danych z kolejnej (piątej) edycji ogólnouniwersyteckiej ankiety oceniającej jakość kształcenia. W tegorocznym badaniu – obok systematycznie monitorowanych obszarów związanych z bieżącymi procesami dydaktycznymi kluczowymi dla kształcenia na UW – znalazły się nowe zagadnienia dotyczące aktywności studentów na rynku pracy. Nowy obszar problematyki wprowadzony do cyklicznie prowadzonych badań warunków kształcenia na naszej uczelni miał na celu uzupełnienie obrazu funkcjonowania społeczności studentów. Wyobrażenia o oczekiwaniach pracodawców lub bezpośrednie doświadcze- nia wyniesione z rynku pracy wywierają wpływ na postrzeganie procesów dydaktycznych zachodzą- cych na uczelni. Ocena tych procesów w kontekście rynku pracy przekłada się na decyzje studentów dotyczące strategii zdobywania potrzebnej wiedzy i umiejętności.