Monitoring Ekonomicznych Losów Absolwentów

Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA) opracowali naukowcy z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW. Rozwiązania wykorzystane przy tworzeniu systemu czerpały z doświadczeń zebranych podczas realizacji trzech projektów przeprowadzonych we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE). Jest to narzędzie, które umożliwia śledzenie ekonomicznych losów absolwentów wszystkich polskich szkół wyższych.

RAPORT O STUDIACH DOKTORANCKICH NA UW

Przekazaliśmy władzom rektorskim raport dotyczący studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Raport ten powstał na podstawie analizy danych zastanych (wtórnych), uzupełnionych wywiadami z pracownikami sekretariatów studiów doktoranckich jednostek prowadzących studia oraz wywiadami z doktorantami. 

OGÓLNOUNIWERSYTECKA ANKIETA oceniająca jakość kształcenia

Zakończyliśmy opracowanie danych z kolejnej (piątej) edycji ogólnouniwersyteckiej ankiety oceniającej jakość kształcenia. W tegorocznym badaniu – obok systematycznie monitorowanych obszarów związanych z bieżącymi procesami dydaktycznymi kluczowymi dla kształcenia na UW – znalazły się nowe zagadnienia dotyczące aktywności studentów na rynku pracy.

ODBYŁA SIĘ PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

W dniu 22.02.2016 odbyła się prezentacja założeń projektu „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski Cyfrowej” przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,