RAPORT O STUDIACH DOKTORANCKICH NA UW

Przekazaliśmy władzom rektorskim raport dotyczący studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Raport ten powstał na podstawie analizy danych zastanych (wtórnych), uzupełnionych wywiadami z pracownikami sekretariatów studiów doktoranckich jednostek prowadzących studia oraz wywiadami z doktorantami. 

OGÓLNOUNIWERSYTECKA ANKIETA oceniająca jakość kształcenia

Zakończyliśmy opracowanie danych z kolejnej (piątej) edycji ogólnouniwersyteckiej ankiety oceniającej jakość kształcenia. W tegorocznym badaniu – obok systematycznie monitorowanych obszarów związanych z bieżącymi procesami dydaktycznymi kluczowymi dla kształcenia na UW – znalazły się nowe zagadnienia dotyczące aktywności studentów na rynku pracy.

ODBYŁA SIĘ PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

W dniu 22.02.2016 odbyła się prezentacja założeń projektu „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski Cyfrowej” przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ PREZENTACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

„Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów informacyjnych systemów administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej”  Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod roboczym tytułem „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów informacyjnych systemów administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej”. Obędzie się ona w dniu 22 grudnia 2015 roku